Curriculums

Showing 1-8 of 8 items.
#Nepali TitleTitle
  
1फर्मा ठोक्ने (Shuttering Carpentry) सम्बन्धी तालिम Forme noticed (Shuttering Carpentry) trainingDownload
2नेपाली हातेकागज तथा पत्रपत्रिकाबाट सपिङ व्याग बनाउने Nepali homemade and rapes make shopping vyagaDownload
3डल, कुशन निर्माण सम्बन्धीDull , cushion formingDownload
4खट बाँध्ने (Scaffolding) सम्बन्धी तालिमKnock Tie (Scaffolding) trainingDownload
5रबर मोल्ड तथा सेरामिक रेग्जिनका सामान बनाउनेRubber mold making and ceramic goods regjinakaDownload
6वायो वृकेट उत्पादन सम्बन्धी तालिम पाठ्यक्रमTraining Course for Bio Briquette ProductionDownload
7मखमली तथा ढाका जुत्ता बनाउनेVelvet and Dhaka shoemakerDownload
8पोतेको सामान बनाउनेWhitened making goodsDownload

Publications