Schemes

Showing 1-20 of 108 items.
#Nepali TitleTitle
  
1स्टील तारजाली सम्बन्धी स्कीमScheme for Steel Wire Fence Download
2हर्वल सामान उत्पादन गर्ने उद्योगScheme for Harbal ProductsDownload
3उड कार्भिङ उद्योगFly karbhina industryDownload
4रवर स्ट्याम्प उद्योग Ravara stamp industryDownload
5रेडिमेड आइसप्याक उद्योगCanned aisapyaka industryDownload
6पर्दा पसल Screen ShopDownload
7म्याक्यारोनी उद्योग myakyaroni industryDownload
8इन्डक्सन हिटर indaksana heatersDownload
9फलफूल जुश पसल Fruit Juse ShopDownload
10फ्लोरिकल्चर उद्योगfloriculture industryDownload
11कटन सपिङ्ग व्याग उद्योग Cotton shopping bag industryDownload
12कोल्ड टी उद्योगCold Tea IndustryDownload
13बिस्कुट उद्योग biscuits industryDownload
14बायोडिजेल उद्योग, प्रथम संशोधन, २०७१Bio- industry , the First Amendment , 2071Download
15आल्मुनियमको भाँडा बनाउने उद्योग, प्रथम संशोधन, २०७१ Aluminum vessel industry , the First Amendment , 2071Download
16एक्टिभेटेड चारकोल उद्योगActivate charcoal industryDownload
17पश्मिना उद्योग, प्रथम संशाेधन, २०७१ Pashmina Industry , the first correction, 2071Download
18काठ तथा ढुङ्गाका मुर्तिहरु बनाउने उद्योगWood and stone idols making industryDownload
19चिज, मक्खन, दही उद्योगCheese , butter , yogurt industryDownload
20ड्राई क्लिनर्सdry cleanerDownload

Publications