Schemes

Showing 1-20 of 108 items.
#नेपाली शीर्षकशीर्षक
  
1स्टील तारजाली सम्बन्धी स्कीमScheme for Steel Wire Fence डाउनलोड
2हर्वल सामान उत्पादन गर्ने उद्योगScheme for Harbal Productsडाउनलोड
3उड कार्भिङ उद्योगFly karbhina industryडाउनलोड
4रवर स्ट्याम्प उद्योग Ravara stamp industryडाउनलोड
5रेडिमेड आइसप्याक उद्योगCanned aisapyaka industryडाउनलोड
6पर्दा पसल Screen Shopडाउनलोड
7म्याक्यारोनी उद्योग myakyaroni industryडाउनलोड
8इन्डक्सन हिटर indaksana heatersडाउनलोड
9फलफूल जुश पसल Fruit Juse Shopडाउनलोड
10फ्लोरिकल्चर उद्योगfloriculture industryडाउनलोड
11कटन सपिङ्ग व्याग उद्योग Cotton shopping bag industryडाउनलोड
12कोल्ड टी उद्योगCold Tea Industryडाउनलोड
13बिस्कुट उद्योग biscuits industryडाउनलोड
14बायोडिजेल उद्योग, प्रथम संशोधन, २०७१Bio- industry , the First Amendment , 2071डाउनलोड
15आल्मुनियमको भाँडा बनाउने उद्योग, प्रथम संशोधन, २०७१ Aluminum vessel industry , the First Amendment , 2071डाउनलोड
16एक्टिभेटेड चारकोल उद्योगActivate charcoal industryडाउनलोड
17पश्मिना उद्योग, प्रथम संशाेधन, २०७१ Pashmina Industry , the first correction, 2071डाउनलोड
18काठ तथा ढुङ्गाका मुर्तिहरु बनाउने उद्योगWood and stone idols making industryडाउनलोड
19चिज, मक्खन, दही उद्योगCheese , butter , yogurt industryडाउनलोड
20ड्राई क्लिनर्सdry cleanerडाउनलोड

प्रकाशनहरु