घरेलु तथा साना उद्योग बिभागको वेबसाईटमा तपाईंलाई हार्दिक स्वागत

वि. सं. १९९६ मा नेपाली कपडा र घरेलु इलम प्रचार अड्डाको रुपमा शुरु भै २०३० सालमा घरेलु तथा साना उद्योग विभागको स्थापना भएको हो । रोजगारी र स्वरोजगारीको लागि आवश्यक सीप, उद्यमशीलता तथा व्यबस्थापकीय प्रशिक्षण दिई आय - आर्जन गर्न सक्ने


» प्रगति विवरणहरु
प्रगति नमुना फाराम | बिभागको प्रगति विवरण | जिल्लागत प्रगति विवरण

नारायण प्रसाद बिडारी
महानिर्देशक (रा.प. प्रथम)