Curriculums

Showing 1-8 of 8 items.
#नेपाली शीर्षकशीर्षक
  
1वायो वृकेट उत्पादन सम्बन्धी तालिम पाठ्यक्रमTraining Course for Bio Briquette Productionडाउनलोड
2मखमली तथा ढाका जुत्ता बनाउनेVelvet and Dhaka shoemakerडाउनलोड
3पोतेको सामान बनाउनेWhitened making goodsडाउनलोड
4फर्मा ठोक्ने (Shuttering Carpentry) सम्बन्धी तालिम Forme noticed (Shuttering Carpentry) trainingडाउनलोड
5खट बाँध्ने (Scaffolding) सम्बन्धी तालिमKnock Tie (Scaffolding) trainingडाउनलोड
6डल, कुशन निर्माण सम्बन्धीDull , cushion formingडाउनलोड
7रबर मोल्ड तथा सेरामिक रेग्जिनका सामान बनाउनेRubber mold making and ceramic goods regjinakaडाउनलोड
8नेपाली हातेकागज तथा पत्रपत्रिकाबाट सपिङ व्याग बनाउने Nepali homemade and rapes make shopping vyagaडाउनलोड

प्रकाशनहरु