Schemes

Showing 1-20 of 108 items.
#Nepali TitleTitle
  
1अचार उद्योगpickle industryDownload
2अटोमोबिल लुब्रिकेन्ट उद्योगAutomobile Lubricant IndustryDownload
3अदुवा प्रशोधनAduwa prasodhanDownload
4अल्मुनियमको ढोका र झ्यालAluminium ko Dhoka /JyalDownload
5अल्लोको कपडाhemp clothDownload
6आल्मुनियमको भाँडा बनाउने उद्योग, प्रथम संशोधन, २०७१ Aluminum vessel industry , the First Amendment , 2071Download
7इन्डक्सन हिटर indaksana heatersDownload
8इन्डष्‍ट्रियल फ्युल आयल इन्डष्‍ट्रियल फ्युल प्यालेट बनाउनका लागि पाइरोलाइसिस उद्योगIndustrial fuel oil and Industrial fuel Pellets Manufacturing IndustryDownload
9उड कार्भिङ उद्योगFly karbhina industryDownload
10उड प्राइमरfly primerDownload
11एक्टिभेटेड चारकोल उद्योगActivate charcoal industryDownload
12एच.डि.पि पाइप उद्योगHDPE Pipe ProductionDownload
13एलोभरा (घ्युकुमारी) जुस Elobhara ( ghyukumari ) juiceDownload
14कटन सपिङ्ग व्याग उद्योग Cotton shopping bag industryDownload
15कत्था उद्योग catechu industryDownload
16कपी उद्योग copy industryDownload
17कफी प्रोसेसिङcoffee processingDownload
18कर्नफ्लेक्स उद्योगCornflakes IndustryDownload
19कलेज व्यागCollege BagDownload
20काठ तथा ढुङ्गाका मुर्तिहरु बनाउने उद्योगWood and stone idols making industryDownload

Publications