Schemes

Showing 21-40 of 108 items.
#Nepali TitleTitle
  
21प्लास्टिक सामान बनाउने उद्योगPlastic ko Saman Banaune UdhyogDownload
22अचार उद्योगpickle industryDownload
23पटेरको सामान बनाउने उद्योग(हेण्डिक्राफ्ट आर्टिकल)Pater's Article Making Industry(Handicraft Article)Download
24गाईवस्तुको लागि फिड सप्लिमेन्ट(Feed Supplement)Livestock Feed SupplementDownload
25लिक्विड डिटरजन्ट तथा क्लिनिङ पाउडरLiquid Detergent Powder,soap and CleaningDownload
26खेर गएका फेब्रिक्सबाट रेशा(कपास)उत्पादनkhera Gayeko Fabrics bata Resha(Kapas) UtpadanDownload
27केराको थाम(बोट)बाट कागज उत्पादन गर्ने उद्योगKerako Bot(Tham) bata KagazDownload
28जाम उत्पादन उद्योगJam Manufacturing IndustryDownload
29इन्डष्‍ट्रियल फ्युल आयल इन्डष्‍ट्रियल फ्युल प्यालेट बनाउनका लागि पाइरोलाइसिस उद्योगIndustrial fuel oil and Industrial fuel Pellets Manufacturing IndustryDownload
30हयुम पाईपHome PipeDownload
31हर्बल साबुनherbal soapDownload
32हर्बल आयल उत्पादन उद्योगHerbal Oil Manufacturing IndustryDownload
33अल्लोको कपडाhemp clothDownload
34एच.डि.पि पाइप उद्योगHDPE Pipe ProductionDownload
35ह्याचरी उद्योगhatchri industryDownload
36फर्निचरfurnitureDownload
37फलफुल स्क्वाशfruit squashDownload
38उड प्राइमरfly primerDownload
39उड कार्भिङ उद्योगFly karbhina industryDownload
40फ्लोरिकल्चर उद्योगfloriculture industryDownload

Publications