Schemes

Showing 101-108 of 108 items.
#Nepali TitleTitle
  
101टमाटो केच अप Caught up tamatoDownload
102कत्था उद्योग catechu industryDownload
103बिस्कुट उद्योग biscuits industryDownload
104बायोचार (कृषि अंगार) उद्योग Biochar ( Agriculture cinder ) IndustryDownload
105साइकलको रिम (बाइसाइकल रिम) Bicycle rim ( bicycle rim )Download
106बेतबाँसको फर्निचर betabamsa furnitureDownload
107ब्युटी पार्लर beauty ParlorDownload
108आल्मुनियमको भाँडा बनाउने उद्योग, प्रथम संशोधन, २०७१ Aluminum vessel industry , the First Amendment , 2071Download

Publications