महिला उद्यमशीलता विकास कोषः आ.व.२०७३।७४ मा ऋणीलाई कर्जा प्रवाह गर्ने सम्बन्धित रा.वा.वैंकका शाखाहरु

महिला उद्यमशीलता विकास कोषबाट आ.व.२०७३।७४ मा स्वीकृत भएका कर्जा निवेदकहरुले ऋण प्राप्त गर्न सम्बन्धित उद्योग विकास शाखाहरु मार्फत सिफारिश पत्र, आफ्नो उद्योगको स्कीम र आधिकारीक कागजातहरु सहित ऋण पाउन संलग्न अनुसारका राष्ट्रिय वाणिज्य वैंकका शाखा कार्यालयहरुमा सम्पर्क गर्न यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

यसै सूचनालाई आधार मानी जिल्ला स्थित उद्योग विकास शाखाहरुले समेत सम्बन्धित वाणिज्य वैंकका शाखाहरुसँग समन्वय गरी सिफारिश, कागजातहरुको प्रमाणिकरण सहित ऋण प्रवाह गर्न लेखि पठाउने, ऋण प्रवाह भए नभएको बुझी विभागलाई खबर गर्ने, उद्यमीहरुलाई सहज रुपमा कर्जा प्राप्त गर्न आवश्यक सहयोग समेत गर्नुहुन अनुरोध छ ।

महिला उद्यमशीलता विकास कोषको सचिवालय

घरेलु तथा साना उद्योग विभाग, त्रिपुरेश्वर ।

डाउनलोड

२०७४।०५।०९


News & Updates

परिपत्र - निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा

2074/08/03


महिला उद्यमशीलता विकास कोषः आ.व.२०७३।७४ मा ऋणीलाई कर्जा प्रवाह गर्ने सम्बन्धित रा.वा.वैंकका शाखाहरु

२०७४।०५।०९


महिला उद्यमशीलता विकास कोषको प्रगति विवरण पठाउन गरिएको परिपत्र

2074-04-03


स्थानिय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धी परिपत्रमा संसोधन

2074-04-01


सूचीदर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना

2074/04/08


महिला उद्यमशीलता विकास कोषको आ.व. 2073/74 को स्वीकृत कर्जाको विवरण (सवै जिल्ला)

2074/03/18


स्थानिय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धी परिपत्र

2074/03/15


परिपत्र

2017-03-22


परिपत्र

2017-03-06


व्यवसाय विकास सेवा प्रदायक संस्थाहरुको तेस्रो पक्ष मूल्यांकन कार्यक्षेत्रगत शर्त (कार्यादेश)

2016-11-18


अन्लाईन उध्योग दर्ता सम्बन्धी सफ्टवेर निर्माणका लागि प्राबिधिक र आर्थिक प्रस्तव आव्हान गरिएको सुचना

११ फागुन , २०७२


महिला उद्ममशिलता विकास काेष

११ फागुन , २०७२


भूकम्पबाट भएको क्षतिको विवरण उपलब्ध गराउने बारेको सूचना

२०७२-०१-३०


निजामती पुरस्कार सिफारिश सम्बन्धमा

२०७१-१२-१९


बैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन सम्बन्धी

२०७१-१२-१९


लिलाम विक्रिको सूचना

२०७१/११/०५


महिला उद्यमशीलता विकास कोषको रकम कर्जा प्रवाह गर्ने सम्बन्धी सूचना

२०७१-०८-२६


आशय पत्र आव्हान गरिएको सूचना

२०७१/०९/०९


प्रकाशनहरु